DIALOG

 

är den röda tråden i min verksamhet – mellan människor, inom och mellan grupper och verksamheter. Med dialog uppnår vi samförstånd, kvalitet och en mänsklig miljö.

 

Vård och Omsorg – ett stärkande förhållningssätt

En kompetent organisation inom vård och omsorg har en dialog med den enskilde om hur man kan hjälpa och stötta på bästa sätt. Det finns strukturer och rutiner så att medarbetare kan kommunicera och samverka med varandra på ett klokt vis. Man har dessutom former för dialog med anhöriga. Läs mer under Vård och Omsorg.

 

 

In the Box Meetings – en metod för produktiva möten

 

Skulle ni vilja spendera mindre och mer produktiv tid i möten som fattar tydliga och kloka beslut?

 

Kolla in den här korta filmen om In the Box Meetings, en metod där vi blir mer kreativa inside the box än outside…  Kontakta mig om du vill veta mer ››

 

 

 

Se filmklipp från föreläsningar ››

Lisa Andersson - föreläsare, handledare och författare

Foto: Sabina Wixner

UNIVEKTOR AB  | 0730-66 27 25  |  lisa@univektor.com

Copyright © UNIVEKTOR AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION