Lisa Andersson - föreläsare, handledare och författare

Foto: Philippe Rendu

DIALOG

 

Vård & Omsorg

En god verksamhet beror på många saker. Den framgångsfaktor som jag ägnat många år åt, i olika former, är dialog. En kompetent organisation inom vård och omsorg har en dialog med sina brukare, kunder och patienter om hur man kan hjälpa och stötta på bästa sätt. Man har också former för en dialog med anhöriga och man har strukturer och rutiner så att medarbetare kan kommunicera och samverka med varandra på ett klokt vis.

 

Att våga vara tydlig

Som kvinna lär man sig ofta att kommunicera på ett ineffektivt sätt. Man lär sig skratta och le när man talar om allvarliga saker, man lär sig säga ja fast man menar nej, man lär sig hålla tyst när man har något att säga. Att våga vara tydlig handlar om att bryta oanvändbara mönster och hitta smartare sätt att kommunicera och få till en fungerande dialog. Som kvinna med företag är detta speciellt användbart i dialogen med kunder som kanske kräver mer än man avtalat, med leverantörer som inte levererar och kompanjoner och medarbetare där missförstånd kan uppstå.

 

Scenhantverk

Att stå på scen har varit en viktig del av mitt liv. Efter många år som musiker och över 30 års erfarenhet som föreläsare har jag utvecklat ett koncept för musiker som jag kallar scenhantverk. Det handlar om hur man förbereder sig, inte bara genom att sjunga, spela, men även genom att tänka på hur man etablerar en positiv dialog med sin publik. Det ska vara roligt att stå på scen, inte skrämmande. Scenhantverket skapar en trygg plattform så att du och din publik helhjärtat kan njuta av musiken.

 

 

Läs om Kreativa Möten! ››

 

Se filmklipp från föreläsningar ››

 

UNIVEKTOR AB  |  0730-66 27 25  |  lisa@univektor.com

Copyright © UNIVEKTOR AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION